کرسی ترویجی اقتصاد مقاومتی در اندیشه و سیره علمای شیعه در تاریخ معاصر ایران

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاری دبیرخانه کرسی‌ها برگزار می‌کند:

كرسی ترویجی «اقتصاد مقاومتی در اندیشه و سیره علمای شیعه در تاریخ معاصر ایران»

سخنران: حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی

ناقدان: جناب آقای دکتر محمدجواد توکلی، حجت الاسلام دکتر عبدالرسول یعقوبی

مدیرکرسی: حجت الاسلام دکتر ابوذر مظاهری

زمان: شنبه 23 دیماه 1396  ساعت 18:15

مکان: قم، بلوار جمهوری اسلامی، موسسه امام خمینی (ره). طبقه چهارم سالن اندیشه

http://hamayesh.iki.ac.ir

واحد کرسی های موسسه - علیجانی - 02532113447