ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 245 (ویژه‌ جامعه‌شناسي) منتشر شد

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 245 (ویژه‌ جامعه‌شناسي) منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید:

ويژة جامعه‌شناسي

Eshop.iki.ac.ir