كرسی ترویجی «پرسش‌های پژوهشی در علوم انسانی»

پنجمين نشست از سلسله نشست‌هاي تخصصي مباني اسلامي‌سازي علوم انساني

 

كرسی ترویجی «پرسش‌های پژوهشی در علوم انسانی»

 

سخنران: حجت‌الاسلام دكتر احمدحسين شريفي

ناقدان: حجت‌الاسلام دكتر عسگري سليماني اميري، جناب آقاي دكتر سيدحسين شرف‌الدين

مدیرکرسی: حجت‌الاسلام دكتر مهدي عبداللهي

 

زمان: سه‌شنبه 17 بهمن ماه 1396  ساعت 18:45

مکان: قم، بلوار جمهوری اسلامی، موسسه امام خمینی (ره). طبقه چهارم سالن اندیشه

http://hamayesh.iki.ac.ir

 

چکيده
پرسش‌هاي پژوهشي يا «مطالب»، نقشي کليدي در راهبري تحقيقات علمي دارند. لذا از ديرباز مورد توجه اندیشمندان بوده‌اند. اين نشست درصدد پاسخ به اين سؤال است که آيا پرسش‌هاي پژوهشي در منطق کلاسيک پاسخگوي نيازهاي پژوهشي در علوم انسانی هستند؟ سخنران ابتدا با استفاده از روش توصيفي، به توصيف پرسش‌هاي پژوهشي و تبيين جايگاه آنها در منطق کلاسيک خواهد پرداخت و در ادامه با روش تحليلي و انتقادي ديدگاه پيشينيان را نقد خواهد كرد. سپس، با توجه به کارکردهاي مورد انتظار از علوم انساني، مدلي جديد از پرسش‌هاي پژوهشي ارائه خواهد شد. شش دستاورد علمي اين نشست به ترتيب عبارتند از (الف) در بخش توصيفي نشان دادن (1) اختلاف منطق‌دانان سنتي در نوع پرسش‌هاي اصلي و فرعي و (2) در تعداد پرسش‌هاي پژوهشي و (3) در مرجع پرسش‌هاي فرعي و (4) عدم اختلاف مشرب‌هاي مختلف فلسفي در نوع نگاه به پرسش‌هاي پژوهشي؛ (ب) در بخش انتقادي: (5) اثبات ناکارآمدي نگاه سنتي در حوزه علوم انساني، و (ج) در بخش تحليلي: (6) ارائة مدلي جديد براي پرسش‌هاي پژوهشي و ترتيب آنها.
واژه‌هاي کليدي: پرسش‌هاي پژوهشي، منطق کلاسيک، پرسش‌هاي اصلي، پرسش‌هاي فرعي، علوم انساني، کارکردهاي علوم انساني.