كرسی ترویجی «سلفيگري و روشنفكري ديني؛ پيوندها و گسست‌ها»

گروه تاريخ و انديشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

با همکاری دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند:

 

كرسی ترویجی «سلفيگري و روشنفكري ديني؛ پيوندها و گسست‌ها»

 

سخنران: حجت الاسلام دكتر محمد ملك‌زاده

ناقدان: جناب آقاي دكتر ابوالفضل روحي، حجت‌الاسلام دكتر محمد جعفري

مدیرکرسی: حجت‌الاسلام محمد بهمني

 

زمان: شنبه 14 بهمن ماه 1396  ساعت 18:30

مکان: قم، بلوار جمهوری اسلامی، موسسه امام خمینی (ره). طبقه چهارم سالن اندیشه

http://hamayesh.iki.ac.ir