كرسی ترویجی «تعليم و تربيت ارزش‌ها، چيستي و قلمرو آن»

گروه علوم تربيتي مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاری دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند:

كرسی ترویجی

«تعليم و تربيت ارزش‌ها، چيستي و قلمرو آن»

 

سخنران: حجت الاسلام دكتر سيداحمد رهنمايي

ناقدان: حجت‌الاسلام دكتر عباسعلي شاملي، حجت‌الاسلام دكتر علي لطيفي

مدیرکرسی: حجت‌الاسلام مرتضي حدادي‌پيشه

 

زمان: چهارشنبه 9 اسفند ماه 1396  ساعت 10

مکان: قم، بلوار جمهوری اسلامی، موسسه امام خمینی (ره). طبقه چهارم سالن اندیشه

http://hamayesh.iki.ac.ir

واحد کرسی‌های موسسه - علیجانی - 02532113447

 

  • دورنمای طرح:
  • از منظر تعليم و تربيت ارزش­ها خود ارزش­ها، علاوه بر افراد ارزش­باور ارزش­مدار، موضوع محوري تعليم و تربيت قرار مي­گيرند. بدين ترتيب، تعليم و تربيت با همة عناصر و كاركردش مشتمل بر تبيين، توجيه، تثبيت، افزايش، توسعه، پرورش، پالایش، پیرایش و ... فرايندي است كه در خصوص ارزش­ها به مثابة يك موضوع محوري نيز انجام مي­پذيرد.
  • بر اساس تعليم وتربيت ارزش­ها، ارزش­هاي مثبت (فضيلت­ها) بايد به گونه­اي تحت تأثير فرايند تعليم و تربيت قرار گيرند كه پيرو آن انسان­هاي برخوردار از شخصيت سالم مجذوب آن ارزش­ها شوند، همچنان كه روند تعليم و تربيت ارزش­هاي منفي (رذائل) نيز بايد به گونه­اي باشد كه رذائل در نظر انسان­هاي برخوردار از شخصيت سالم منفور گردند و كسي تمايلي به اتصاف و التزام عملي به آنها نداشته باشد.
  • به عبارتي، مي­خواهيم به عنوان مثال بدانيم ارزش­هايي چون عدالت، كرامت، حيا، عفت، تقوا، توكل، شكر، صبر و نظاير آن چيستند و چگونه بايد مورد بازشناسي و شناساندن و بازپروري و ارزش­گذاري و معرفي و توجيه و افزايش و تثبيت و توسعه قرار گيرند تا افراد خود به خود براي اتصاف و التزام به آنها اقدام نمايند و در نتيجه، اهل اين ارزش­ها و برخورداران از آنها به آساني از نابرخورداران ارزش­ها بازشناسي شوند؟ متقابلا، مي­خواهيم دريابيم ارزش­هايي چون ظلم، لئامت، پرده دري، پلشتي، ناپاكي، خودمحوري، ناسپاسي، بي­قراري و نظاير آن چيستند و چگونه بايد مورد بازشناسي و شناساندن و پرهیز و ارزش­گذاري و معرفي و توجيه و بيم دهي قرار گيرند تا افراد خود به خود از اتصاف و التزام به آنها گريزان باشند؟