كرسی ترویجی «الگوی توزيع درآمد از منظر قرآن كريم»

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاری دبیرخانه کرسی‌ها و مركز پژوهش‌هاي كاربردي اقتصادي اجتماعي قدر برگزار می‌کند:

كرسی ترویجی «الگوي توزيع درآمد از منظر قرآن كريم»

سخنران: حجت‌الاسلام دكتر سيدمحمدكاظم رجائي

ناقد 1: حجت‌الاسلام دكتر هادي عربي

ناقد 2: حجت‌الاسلام دكتر سيدمهدي معلمي

مدیرکرسی: حجت‌الاسلام دكتر محمدجمال خليليان

زمان: دوشنبه 2 بهمن ماه 1396  ساعت 15:30

مکان: قم، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، طبقه چهارم، سالن انديشه

http://hamayesh.iki.ac.ir

واحد کرسی های موسسه - علیجانی - 02532113447

 

 

چكيده:

الگو نمادی از واقعیت است. از یک الگوی مطلوب انتظار می‌رود بتواند پدیده‌های پیچیده را در مقیاسی کوچک ساده‌سازی کند. الگوی توزیع درآمد و ثروت از منظر قرآن کریم به مجموعه نظام‌مندی از مبانی و زیرساخت‌ها (چون مالکیت حقیقی خداوند بر هستی، جانشینی انسان و امانت بودن مال در دست او)؛ اهداف (رشد، تعالی و قرب ربوبی و عدالت)؛  فروض و راهبردها (چون عبادت بودن کار و فعالیت اقتصادی، ممنوعیت کنز، اتلاف و معطل‌گذاردن سرمایه و نیروی کار)؛ و ساختارها و نهادهایی چون خانواده، دولت و عموم مسلمین گفته می‌شود که در ساختاری منطقی، بر اساس مبانی و اصول اقتصاد قرآنی و در چهارچوب حقوق و اخلاق قرآنی، نقشه جامعی را از مبانی تا تقسیم درآمد و ثروت از کانالهای مختلف در پیکره جامعه مبتنی بر قرآن کریم ارائه می‌کند. مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی در مقام ترسیم این الگو یا نقشه جامع است.
کلمات کلیدی: عدالت، توزیع، الگوی توزیع، تکافل اجتماعی.