كرسی ترویجی معیارها و شاخص‌های تامین و تخصیص بودجه دولت اسلامی

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاری دبیرخانه کرسی‌ها و مركز پژوهش كاربردی، اقتصادی، اجتماعی قدر برگزار می‌کند:

كرسی ترویجی «معیارها و شاخص‌های تامین و تخصیص بودجه دولت اسلامی»

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد خلیلیان

ناقدان: حجت الاسلام والمسلمین دکترسیدمحمدکاظم رجایی، جناب آقای دکتر محمدجواد توکلی

مدیرکرسی: جناب آقای دکتر محمود دهقانی

زمان: دوشنبه 4 دیماه 1396  ساعت 15

مکان: قم، بلوار جمهوری اسلامی، موسسه امام خمینی ره. طبقه چهارم سالن اندیشه

http://hamayesh.iki.ac.ir/node/241

واحد کرسی های موسسه - علیجانی - 02532113447