كرسی ترویجی «بررسی اصالت و كارایی شیوه‌های ناظر به زبان دین رفع تعارض علم و دین از دیدگاه نومعتزله»

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاری دبیرخانه کرسی‌ها برگزار می‌کند:

كرسی ترویجی «بررسی اصالت و كارایی شیوه‌های ناظر به زبان دین رفع تعارض علم و دین از دیدگاه نومعتزله»

سخنران: حجت الاسلام دكتر جواد گلی

ناقدان: حجت الاسلام دكتر ابوالفضل ساجدی، حجت‌الاسلام دكتر علی تبار

مدیرکرسی: حجت‌الاسلام بهنام ملك‌زاده

زمان: دوشنبه 4 دیماه 1396  ساعت 18

مکان: قم، بلوار جمهوری اسلامی، موسسه امام خمینی (ره). طبقه چهارم سالن اندیشه

http://hamayesh.iki.ac.ir

واحد کرسی های موسسه - علیجانی - 02532113447