كتاب «شرح جلد سوم الأسفار الأربعة جزء اول» منتشر شد

شرح جلد سوم الأسفار الأربعة

جزء اول

 

سلسله درس‌هاي آيت‌الله محمدتقي مصباح يزدي

تدوين و نگارش: عبدالجواد ابرهيمي‌فر

 

 آیت‌الله مصباح يزدي، یکی از دست‌پروردگان علمی و عملی علامه طباطبایی(ره) است که پس از تدریس متون متعدد فلسفی و تتبع در آثار فیلسوفان مشهور و تحقیقات فراوان، که به نگارش کتاب ارزشمند «تعليقة علی نهاية الحکمه» انجامید، به تدریس اسفار پرداخت. این رشتة ممتد از تحصیل، تتبع و تدریس، به علاوة دقت نظر و قوة نقادی استاد، ویژگی‌هایی را برای این شرح به ارمغان آورده است که در یک کلام، می‌توان آن را شرحی پخته، دقیق، بدون تطویل و در مواردی همراه با نقد توصیف کرد.

كتاب پيش‌رو، جزء اول از شرح روان و شیوای حضرت استاد مصباح یزدی دامت بركاته، بر جلد سوم کتاب الأسفار الأربعه است که نکات مبهم و ظریف متن را با بیانی روشن موشکافی و تبیین می‌کند.

اين جزء فصول اول تا بيست‌وپنجم از مرحلة هفتم را كه شامل مباحث قوه و فعل است، در بر دارد. این مباحث شامل معانی و تعریف قوه، اقسام قوة فاعلی، حرکت و سکون، نحوه وجود حرکت، اثبات محرک اول، تقسیمات قوة محرکه و اثبات محرک عقلی، تقدم فعل بر قوه، نسبت حرکت به مقولات، و وقوع حرکت در هر یک از مقولات پنج‌گانه است.

خريد الكترونيكي كتاب در Eshop.iki.ac.ir