كتاب «دفاع از عقلانیت - پاسخی به پرسش ها و شبهات رایج درباره فلسفه اسلامی» منتشر شد

دفاع از عقلانیت

پاسخی به پرسش ها و شبهات رایج درباره فلسفه اسلامی

محمد فنايي اشكوری

كتاب «دفاع از عقلانيت» پژوهشي است در قلمرو فلسفه‌شناسي كه با تلاش پژوهشگر ارجمند جناب آقاي دکتر محمد فنائي اشکوري نگارش يافته است و در 96 صفحه رقعی توسط انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) منتشر شده است.

معرفي كتاب

نویسنده دراین نوشتار می‌کوشد با ارائۀ تعریف و تبیینی از فلسفه و بیان نسبت آن با دین به پرسش‌ها و شبهاتی که دربارۀ فلسفه وجود دارد و موجب مخالفت کسانی با فلسفه شده است پاسخ دهد. در مقدمۀ کتاب آمده است:

فلسفه تفکر عقلي مستقل، روشمند و نظام‌مند بشري براي شناخت واقعيت است. فلسفه در فرهنگ‌هاي مختلف با صورت‌هاي گوناگوني شکل يافته است. شناخته‌شده‌ترين خاستگاه فلسفه، يونان قبل از ميلاد است. برخي متألهان اديان ابراهيمي از فلسفه به عنوان پشتوانۀ عقلاني باورهاي ديني بهره برده‌اند، و از سوي ديگر، برخي عالمان ديني در اين اديان با فلسفه‌ورزي و استفاده از آن براي تبيين و تأييد باورهاي ديني مخالفت کرده‌اند. آنها به گمان اينکه فلسفه و تفکر فلسفي با دين و دين‌داري در تعارض است، به ستيز با فلسفه برخاسته‌اند. در تاريخ فرهنگ اسلامي برخي از متکلمان، محدثان و فقهاي اهل سنت و همچنین برخي از عالمان شيعي به جنگ فلسفه رفته‌اند. ريشۀ اصلي اين مخالفت، تصوري است که آنان از فلسفه و نسبت آن با دين دارند. در زمان ما نيز که جوانان اقبال بي‌سابقه‌اي به فلسفۀ اسلامي نشان مي‌دهند، جريان مخالف با فلسفه نيز به‌شدت براي مبارزه با فلسفه فعال شده است و فلسفه‌هراسي را در ميان دانش‌پژوهان علوم و معارف اسلامي ترويج، و آنان را از آشنايي با فلسفۀ اسلامي منع مي‌کند. از آنجا که فلسفه‌ورزي چيزي جز عقل‌ورزي نيست، مبارزه با فلسفه، مبارزه با تعقل است که مورد تأييد و تأکيد اسلام است. از اين رو، جريان فلسفه‌ستيز با روح تفکر اسلامي و خاصه شيعي که بر عقلانيت پافشاري مي‌کند، سازگار نيست، و فلسفه را در تقابل با دين قرار دادن پيامدهاي فکري و اجتماعي زيان‌باري دارد.

.

خريد اينترنتي كتاب در Eshop.iki.ac.ir

آقاي محمد فنايي اشکوري سال 1340 در شهرستان رودسر به دنيا آمد. وي داراي مدرک حوزوي درس خارج و افزون بر آن داراي مدرك دکتراي تخصصي فلسفۀ دين است.

بيشتر آثار نويسنده در حوزة فلسفه، عرفان و معارف اسلامي است.

از آثار وي مي‌توان به اين موارد اشاره کرد:

1. نيايش عارفان، شرح حکمت و معنويت شيعي در دعاي کميل (ناشر: مؤسسه شيعه شناسي)؛

2. بحران معرفت، نقد عقلانيت و معنويت تجددگرا (ناشر: مؤسسۀ آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره))؛

3.  درآمدي بر تاريخ فلسفۀ غرب (ناشر: مؤسسۀ آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره))؛

4. عرفان اسلامي در متون عالمان شيعي (ناشر: مؤسسۀ آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره))؛

همچنين بيش از 50 مقاله در مجلات علمي‌ـ پژوهشي/ علمي‌ـ ترويجي/ دانش‌نامه‌ها و همايش‌هاي ملي و بين‌المللي از وي نشر يافته است.

.

براي مشاهده صفحه شخصي ايشان اينجا كليك كنيد.

مقدمه

فلسفه چيست؟

فلسفههراسي و فلسفهستيزي

فلسفه اصول عقايد نيست

فلسفه رقيب دين نيست

تقليد در فلسفه راه ندارد

دين مخالف علمآموزي از ديگران نيست

در عقايد نمي‌توان در سطح فهم عرفي توقف کرد

روايات معصومان(عليهم‌السلام) نافي تفكر فلسفي نيست

فقه و کلام با فلسفه ناسازگار نيستند

اختلاف نظر در يک علم دليل بي‌اعتباري آن علم نيست

انگيزۀ سوء واردکنندگان فلسفه مستلزم بي‌اعتباري آن نيست

دانستن فلسفۀ اسلامي موجب انحراف عقيدتي نمي‌شود

استفادۀ ائمه(عليهم‌السلام) از استدلال عقليْ مؤيد فلسفه است، نه نافي آن

بطلان برخي از مواضع فيلسوفان مستلزم بطلان فلسفه نيست

پاسخ به برخي دیگر از پرسش‌هاي مخالفان فلسفه

پيامدهاي ستيز با فلسفه

حاصل کلام

منابع

خريد اينترنتي كتاب در Eshop.iki.ac.ir