كتاب «تقریر درس‌های بدایة الحکمه (جلد اول)» منتشر شد

تقریر درس های بدایه الحکمه جلد اول

استاد غلامرضا فياضي

تقرير: جمال سروش

 

بداية الحکمة کتابي است موجز و هم‌سنگ با شرح منظومه در حکمت صدرایی، که علامه طباطبايي پس از سال‌ها تحقیق و تدریس کتبی مانند اشارات، شفا، اسفار و منظومه در سال 1348 هـ.ش، (در 67 سالگی) به درخواست شهید قدوسی نوشتند و اول‌بار توسط حضرت آیت‌الله جوادی آملی تدریس شد. علامه همچنين نهاية الحکمة، را که هم‌سنگ با اسفار است، پنج سال بعد در سطحی بالاتر تألیف فرمودند. فراگیری این دو کتاب نه‌تنها برای متخصصان رشتة فلسفه، بلکه برای فهمیدن اصول فقه نیز ضروری است.

استاد فیاضی‌ در سال‌های‌ متمادی‌ و از سال‌های‌ آغازین‌ تحصیل‌ به‌ امر تدریس‌ اهتمام‌ ویژه‌ای‌ داشت. او دروس‌ مختلف‌ دورة‌ مقدمات‌ و سطح‌ را بارها تدریس‌ کرده‌ و سپس‌ به‌ تدریس‌ بدایه، نهایه‌ و شرح‌ اشارات‌ رو آورده‌ است‌ و هم‌ اکنون‌ نیز به‌ تدریس‌ اسفار اشتغال‌ دارد. تبیین‌ زیبا و استوار علوم‌ عقلی‌ از ویژگی‌های‌ اوست‌ و دروس‌ و حتی‌ نوارهای‌ تدریس‌ او همواره‌ مورد استفادة طلاب‌ بوده‌ است.

به اعتقاد نگارنده بهترین شیوة فراگیری هر علمی و مخصوصاً فلسفه که صعوبت خاصی دارد حضور در محضر استادی مجرب و خواندن کتابی جامع که به هدف تعلیم به نوآموز تدوین شده است می‌باشد. اما برخی استادان، مانند حضرت آیت‌الله فیاضی، حفظه الله تعالی اولاً در مهارت تدریس اگر نگويیم بی‌نظیر، کم نظیرند و درس‌هاي ايشان به بیانی بسیار زیبا و روان و جامع تقریر شده است؛ و از طرفی کتابی مانند بدایه را نمی‌توانند و انتظار هم نمی‌رود که بیش از یکی‌دوبار تدریس کنند؛ لذا برای علاقه‌مندان به فراگیری فلسفه مناسب است که در کنار استفاده از سایر استادان از صوت کلاس‌ها یا پیاده‌شدة آنها بهره ببرند. مجموعة حاضر به همین هدف تنظیم شده است.

در اين كتاب ابتدا عین عبارات استاد استخراج و سپس تاحدی از حالت گفتاری به نوشتاری تغییر داده شده و در نهایت برای هر بحث مستقلْ تیتر و عنوان مناسبی در نظر گرفته شده است.

خريد الكترونيكي كتاب در Eshop.iki.ac.ir