فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «معرفت فرهنگي اجتماعي» شماره 43 منتشر شد

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت فرهنگی اجتماعی» شماره 43 منتشر شد.

 

عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید:

مشاهده و خريد الكترونيكي مقالات نشريات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در

Eshop.iki.ac.ir