فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «معرفت فرهنگي اجتماعي» شماره 31 منتشر شد

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «معرفت فرهنگي اجتماعي» شماره 31 منتشر شد

 

عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید:

 

جريان شناسي سينماي پس از انقلاب اسلامي ايران / نعمت الله کرم اللهي / سيدحسين شرف الدين /  رفيع الدين اسماعيلي ( ص 5 )

روش شناسي فقه اجتماعي از دوره تأسيس تا دوره تثبيت /  محمدباقر رباني / قاسم ابراهيمي پور ( ص 35 )

بررسي انتقادي نظريه هستي اجتماعي در انديشه بسكار / سيدمحمد معلمي (ص 55 )

بررسي انتقادي سند توسعه پايدار 2030يونسكو؛ آثار و پيامدهاي آن / محمد فولادي ( ص 73 )

صورت بندي سريال معماي شاه در تعامل سه گانه هستي شناسي، تاريخ، رسانه / سيدهاشم هاشمي ( ص 99 )

بررسي عوامل تعيين كنندة سن ازدواج در بين زنان 15-35 ساله متأهل شهر مروست /  راحله زارع مهرجردي / قربان حسيني ( ص 117 )

الملخص / 143

Abstracts / 154