فصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت اديان» شماره 37 منتشر شد

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت اديان» شماره 37 منتشر شد.

 

عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید:

سال نهم، شماره چهارم، پياپي 36، پاييز 1397

 

مشاهده و خريد الكترونيكي مقالات نشريات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در

Eshop.iki.ac.ir