فراخوان همایش «جایگاه زن و خانواده در تحقق حیات طیبه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی»

دهمین همایش علمی و پژوهشی حیات طیبه

و اولین همایش بین‌المللی

جایگاه زن و خانواده

در تحقق حیات طیبه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

با همکاری جمعی از مراکز علمی برگزار می شود

مهلت ارسال مقاله:96/11/15

آدرس دبیرخانه: قم-خیابان انقلاب اسلامی- بعد از گلزار شهدا- مجتمع آموزشی عالی بنت الهدی

اداره همایش ها و نشست های علمیhttp://hamayesh.iki.ac.ir