فراخوان مقاله همايش علمي ـ پژوهشي «اخلاق و رسانه»

اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي سازمان صدا و سيما در راستاي نيل به رسانه تراز انقلاب اسلامي

با همكاري برخي نهادهاي علمي و فرهنگي (از جمله مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره))،

همايش علمي پژوهشي

اخلاق و رسانه  

مبتني بر مباني معرفت‌شناسي، هستي‌شناسي، انسان‌شناسي،

دين‌شناسي، ارزش‌شناسي و روش‌شناسي اخلاق اسلامي

را برگزار مي‌نمايد.

 

آخرين مهلت ارسال چكيده مقالات: ‌7 شهریورماه 1397

آخرين مهلت ارسال اصل مقالات: 22 مهرماه 1397

زمان برگزاری همایش: آذرماه 1397

 نشاني دبيرخانه همايش: قم، بلوار امين، مجموعه صدا و سيما، اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه

وبگاه همايش: scem.irc.ir

 

از استادان، پژوهشگران، طلاب، فضلا و دانشجويان به منظور ارايه مقالات علمي پژوهشي در محورهاي زير دعوت مي‌شود

بخش اول: اخلاق و رسانه؛ بررسی، تبیین و آسیب‌شناسی اخلاق رسانه

 • شاخصه‌های اخلاقی حوزه سیاست‌گذاری رسانه
 • شاخصه‌های اخلاقی مدیریت رسانه
 • شاخصه‌های اخلاقی رفتار سازمانی رسانه
 • شاخصه‌های اخلاقی پژوهشگری رسانه
 • شاخصه‌های اخلاقی حرفه خبر
 • شاخصه‌های اخلاقی حرفه بازیگری
 • شاخصه‌های اخلاقی حرفه تدوین
 • شاخصه‌های اخلاقی حرفه اجرا و گویندگی
 • شاخصه‌های اخلاقی حرفه نویسندگی
 • شاخصه‌های اخلاقی حرفه گریم و چهره آرایی
 • شاخصه‌های اخلاقی حرفه کارگردانی
 • شاخصه‌های اخلاقی حرفه تهیه‌کنندگی
 • شاخصه‌های اخلاقی حرفه طراحی صحنه و لباس

بخش دوم: رسانه اخلاقی؛ بررسی، تبیین و آسیب‌شناسی رسانه اخلاقی

 • بعد تکنولوژیک رسانه
 • تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و اخلاق (فرصت‌ها، چالش‌ها)
 • بعد کارکردی رسانه‌
 • کارکرد تبلیغی رسانه و اخلاق
 • کارکرد خبر و اطلاع‌رسانی رسانه و اخلاق
 • کارکرد تفریح و سرگرمی رسانه واخلاق
 • کارکردطنز واخلاق
 • کارکرد بسیج همگانی رسانه و اخلاق
 • کارکرد آگاهی بخشی رسانه واخلاق
 • بعد تأثیر رسانه‌
 • شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق فردی
 • شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق خانوادگی
 • شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق جنسی...