دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت اقتصاد اسلامي» شماره 17منتشر شد

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت اقتصاد اسلامي» شماره 17منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید:

Eshop.iki.ac.ir