دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «قرآن‌شناخت» شماره 20 منتشر شد

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «قرآن‌شناخت» شماره 20 منتشر شد.

 

عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید:

 

 

 خريد مقالات در Eshop.iki.ac.ir