«همايش تبيين دستاوردهاي چهل ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران» برگزار مي‌شود

معاونت پژوهش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

با همكاري سازما ن بسيج اساتيد، سازمان بسيج حقوق‌دانان، سازمان بسيج فرهنگيان

به مناسبت چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي برگزار مي‌كند

همايش تبيين دستاوردهاي چهل ساله

نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران

سخنرانان:

دكتر محمدحسين صفار هرندي

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام

دكتر منوچهر محمدي

استاد علوم سياسي دانشگاه تهران

زمان: پنجشنبه، 20 دي ماه 1397ـ ساعت 9:30 صبح

مكان: بلوار جمهوري اسلامي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)