فصلنامه علمی ـ پژوهشي «روان‌شناسي و دين» شماره 43 منتشر شد

فصلنامه علمی ـ پژوهشي «روان‌شناسي و دين» شماره 43 منتشر شد. عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: تدوين مدل مفهومي تقرب... مطالعه بیشتر...

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 250 (ويژة فلسفه) منتشر شد

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 250 (ویژه فلسفه) منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: ويژگي... مطالعه بیشتر...

كتاب «تقریر درس‌های بدایة الحکمه (جلد اول)» منتشر شد

تقریر درس های بدایه الحکمه جلد اول استاد غلامرضا فياضي تقرير: جمال سروش   بداية الحکمة کتابي است موجز و هم‌سنگ با شرح منظومه در حکمت صدرایی، که علامه طباطبايي پس از سال‌ها تحقیق و... مطالعه بیشتر...

كتاب «بررسی مکاتب جدید الهیات مسیحی» منتشر شد

بررسی مکاتب جدید الهیات مسیحی سيدعلي حسني دانشيار  مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيŠ کتاب بررسي مکاتب جديد الهيات مسيحي، پژوهشي در باب مکاتب جديد الهيات مسيحي است. اين اثر با پرداختن... مطالعه بیشتر...

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 249 (ویژه‌ اديان) منتشر شد

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 249 (ویژه‌ اديان) منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: جلوة... مطالعه بیشتر...

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «معرفت کلامي» شماره 20 منتشر شد

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «معرفت کلامي» شماره 20 منتشر شد عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: نقد استدلال‌هاي داوكينز... مطالعه بیشتر...

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «اسلام و پژوهش‌های تربیتی» شماره 18 منتشر شد

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «اسلام و پژوهش‌های تربیتی» شماره 18 منتشر شد عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: آموزش و... مطالعه بیشتر...

فصلنامه علمی ـ پژوهشي «معرفت فلسفي» شماره 60 منتشر شد

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت فلسفي» شماره 60 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: سخن نخست / آغاز... مطالعه بیشتر...

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشي «تاريخ اسلام در آينه پژوهش» شماره 43 منتشر شد

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشي «تاريخ اسلام در آينه پژوهش» شماره 43 منتشر شد. عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: نقدي بر... مطالعه بیشتر...

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 248 (ویژه‌ کلام) منتشر شد

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 248 (ویژه‌ کلام) منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: چشم‌... مطالعه بیشتر...

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «معرفت فرهنگي اجتماعي» شماره 34 منتشر شد

فصلنامه علمی ـ پژوهشي «معرفت فرهنگي اجتماعي» شماره 34 منتشر شد. عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: روش‌شناسي علم... مطالعه بیشتر...

فصلنامه علمی ـ پژوهشي «روان‌شناسي و دين» شماره 42 منتشر شد

فصلنامه علمی ـ پژوهشي «روان‌شناسي و دين» شماره 42 منتشر شد. عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: طراحي و ارزيابي... مطالعه بیشتر...

دوفصل‌نامه علمی ـ ترويجي «اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي» شماره 16 منتشر شد.

دوفصل‌نامه علمی ـ ترويجي «اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي» شماره 16 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید... مطالعه بیشتر...

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 247 (ویژه‌ علوم قرآني) منتشر شد

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 247 (ویژه‌ علوم قرآني) منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید:... مطالعه بیشتر...

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت فلسفي» شماره 59 منتشر شد.

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت فلسفي» شماره 59 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: تقدم نفس بر بدن... مطالعه بیشتر...

دوفصل‌نامه علمی ـ ترويجي «معرفت اخلاقي» شماره 23 منتشر شد.

دوفصل‌نامه علمی ـ ترويجي «معرفت اخلاقي» شماره 23 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: چيستي مفاهيم... مطالعه بیشتر...

كتاب «نه فقط به خاطر پول - تبيين هزينه هاي مخفي پاداش و جريمه؛ از روان شناسي تا اقتصاد» منتشر شد

نه فقط به خاطر پول تبيين هزينه هاي مخفي پاداش و جريمه؛ از روان شناسي تا اقتصاد محمدجواد توكلي   کتاب نه فقط به خاطر پول به بررسی واکنش نامتعارف افراد به پاداش و جریمه پولی می پردازد... مطالعه بیشتر...

كتاب «سلامت و اختلال جنسي همسران رويکردي اسلامي و روان‌شناختي» منتشر شد

سلامت و اختلال جنسي همسران رويکردي اسلامي و روان‌شناختي مسعود نورعليزاده هنگامي که با نگاهي آسيب‌شناختي به روابط همسران مي‌نگريم، ساية شوم مشکلات و اختلالات جنسي و عدم تأمين رضايت‌بخش... مطالعه بیشتر...

دوفصل‌نامه علمی ـ تخصصي «انديشه‌هاي حقوق عمومي» شماره 10 منتشر شد

دوفصل‌نامه علمی ـ تخصصي «انديشه‌هاي حقوق عمومي» شماره 10 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: حق... مطالعه بیشتر...

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت اديان» شماره 34 منتشر شد

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت اديان» شماره 34 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: معناشناسي واژه... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها