فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «معرفت فرهنگي اجتماعي» شماره 37 منتشر شد

فصلنامه علمی ـ پژوهشي «معرفت فرهنگي اجتماعي» شماره 37 منتشر شد. عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: تعريف هويت در... مطالعه بیشتر...

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت اديان» شماره 36 منتشر شد

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت اديان» شماره 36 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: سال نهم، شماره چهارم،... مطالعه بیشتر...

كتاب «اصول و روش‌های اخلاقی در روابط فرمانده و سرباز از دیدگاه قرآن و سنت معصومین(عليهم‌السلام)» منتشر شد

اصول و روش‌های اخلاقی در روابط فرمانده و سرباز از دیدگاه قرآن و سنت معصومین (عليهم‌السلام) ابوالفضل احمدی كاشانی سایة سنگین اصولی نظیر نظم نظامي، ‌اطاعت محض و‌ وطن‌دوستی افراطی در روابط... مطالعه بیشتر...

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت اقتصاد اسلامي» شماره 19منتشر شد

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت اقتصاد اسلامي» شماره 19 منتشر شد. عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: صكوك وكالت،... مطالعه بیشتر...

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «اسلام و پژوهش‌های تربیتی» شماره 19 منتشر شد

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «اسلام و پژوهش‌های تربیتی» شماره 19 منتشر شد   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید:... مطالعه بیشتر...

كتاب «تأمين و تخصيص بودجه دولت اسلامي» منتشر شد

تأمین و تخصیص بودجه دولت اسلامی محمدجمال خلیلیان اشکذری و همکاران نظام تدوین بودجه از مباحث بسیار مهم در اقتصاد و مالیه عمومی است که به‌عنوان ابراز سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، نقش... مطالعه بیشتر...

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت كلامي» شماره 21 منتشر شد

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت كلامي» شماره 21 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: بررسي ديدگاه... مطالعه بیشتر...

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 255 (ويژة جامعه‌شناسي) منتشر شد

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 255 (ويژة جامعه‌شناسي) منتشر شد   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید:... مطالعه بیشتر...

كتاب «علوم فطري نزد فيلسوفان غرب و انديشمندان مسلمان» منتشر شد

علوم فطري نزد فيلسوفان غرب و انديشمندان مسلمان احمدابوترابي هدف از تدوین این كتاب، ارائه پژوهشی نسبتاً جامع درباره علوم فطری از دیدگاه اندیشمندان مسلمان با نگاهی تطبیقی با برخی از مهمترین... مطالعه بیشتر...

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «قرآن‌شناخت» شماره 21 منتشر شد

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «قرآن‌شناخت» شماره 21 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: بررسي توان... مطالعه بیشتر...

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشي «تاريخ اسلام در آينه پژوهش» شماره 44 منتشر شد

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشي «تاريخ اسلام در آينه پژوهش» شماره 44 منتشر شد. عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: تصوير امام... مطالعه بیشتر...

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 254 (ويژه علوم تربيتي) منتشر شد

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 254 (ویژه علوم تربيتي) منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید:... مطالعه بیشتر...

دوفصل‌نامه علمی ـ تخصصي «انديشه‌هاي حقوق عمومي» شماره 11 منتشر شد

دوفصل‌نامه علمی ـ تخصصي «انديشه‌هاي حقوق عمومي» شماره 11 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: نقد... مطالعه بیشتر...

دوفصل‌نامه علمی ـ تخصصي «عيار پژوهش در علوم انساني» شماره 12 منتشر شد

دوفصل‌نامه علمی ـ تخصصي «عيار پژوهش در علوم انساني» شماره 12 منتشر شد عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: واكاوي نظريه... مطالعه بیشتر...

فصلنامه علمی ـ پژوهشي «روان‌شناسي و دين» شماره 44 منتشر شد

فصلنامه علمی ـ پژوهشي «روان‌شناسي و دين» شماره 43 منتشر شد. عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: مدل مفهومي «سلامت روان... مطالعه بیشتر...

فصلنامه علمی ـ پژوهشي «معرفت فلسفي» شماره 62 منتشر شد

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت فلسفي» شماره 62 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: سخن نخست... مطالعه بیشتر...

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «انوار معرفت» شماره 12 منتشر شد

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «انوار معرفت» شماره 12 منتشر شد عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: هفت مرحلة اساسي سير و... مطالعه بیشتر...

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «معرفت فرهنگي اجتماعي» شماره 36 منتشر شد

فصلنامه علمی ـ پژوهشي «معرفت فرهنگي اجتماعي» شماره 36 منتشر شد. عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: مسئله‌شناسي... مطالعه بیشتر...

دو فصلنامه علمی ـ پژوهشي «معرفت سياسي» شماره 19 منتشر شد.

دو فصلنامه علمی ـ پژوهشي «معرفت سياسي» شماره 19 منتشر شد. عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: انقلاب اسلامي و بازيابي... مطالعه بیشتر...

كتاب «مبانی علوم انسانی اسلامی از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی» منتشر شد

مبانی علوم انسانی اسلامی از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی جمعي از نويسندگان   آنچه امروز به نام علوم انسانی بر مراکز علمی و غیر علمی سیطره یافته حاصل درختی است که در تمدن مادی و سکولار... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها