فصلنامه علمی ـ پژوهشي «معرفت فلسفي» شماره 60 منتشر شد

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت فلسفي» شماره 60 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: سخن نخست / آغاز... مطالعه بیشتر...

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشي «تاريخ اسلام در آينه پژوهش» شماره 43 منتشر شد

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشي «تاريخ اسلام در آينه پژوهش» شماره 43 منتشر شد. عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: نقدي بر... مطالعه بیشتر...

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 248 (ویژه‌ کلام) منتشر شد

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 248 (ویژه‌ کلام) منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: چشم‌... مطالعه بیشتر...

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «معرفت فرهنگي اجتماعي» شماره 34 منتشر شد

فصلنامه علمی ـ پژوهشي «معرفت فرهنگي اجتماعي» شماره 34 منتشر شد. عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: روش‌شناسي علم... مطالعه بیشتر...

فصلنامه علمی ـ پژوهشي «روان‌شناسي و دين» شماره 42 منتشر شد

فصلنامه علمی ـ پژوهشي «روان‌شناسي و دين» شماره 42 منتشر شد. عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: طراحي و ارزيابي... مطالعه بیشتر...

دوفصل‌نامه علمی ـ ترويجي «اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي» شماره 16 منتشر شد.

دوفصل‌نامه علمی ـ ترويجي «اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي» شماره 16 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید... مطالعه بیشتر...

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 247 (ویژه‌ علوم قرآني) منتشر شد

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 247 (ویژه‌ علوم قرآني) منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید:... مطالعه بیشتر...

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت فلسفي» شماره 59 منتشر شد.

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت فلسفي» شماره 59 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: تقدم نفس بر بدن... مطالعه بیشتر...

دوفصل‌نامه علمی ـ ترويجي «معرفت اخلاقي» شماره 23 منتشر شد.

دوفصل‌نامه علمی ـ ترويجي «معرفت اخلاقي» شماره 23 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: چيستي مفاهيم... مطالعه بیشتر...

كتاب «نه فقط به خاطر پول - تبيين هزينه هاي مخفي پاداش و جريمه؛ از روان شناسي تا اقتصاد» منتشر شد

نه فقط به خاطر پول تبيين هزينه هاي مخفي پاداش و جريمه؛ از روان شناسي تا اقتصاد محمدجواد توكلي   کتاب نه فقط به خاطر پول به بررسی واکنش نامتعارف افراد به پاداش و جریمه پولی می پردازد... مطالعه بیشتر...

كتاب «سلامت و اختلال جنسي همسران رويکردي اسلامي و روان‌شناختي» منتشر شد

سلامت و اختلال جنسي همسران رويکردي اسلامي و روان‌شناختي مسعود نورعليزاده هنگامي که با نگاهي آسيب‌شناختي به روابط همسران مي‌نگريم، ساية شوم مشکلات و اختلالات جنسي و عدم تأمين رضايت‌بخش... مطالعه بیشتر...

دوفصل‌نامه علمی ـ تخصصي «انديشه‌هاي حقوق عمومي» شماره 10 منتشر شد

دوفصل‌نامه علمی ـ تخصصي «انديشه‌هاي حقوق عمومي» شماره 10 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: حق... مطالعه بیشتر...

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت اديان» شماره 34 منتشر شد

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت اديان» شماره 34 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: معناشناسي واژه... مطالعه بیشتر...

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «قرآن‌شناخت» شماره 20 منتشر شد

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «قرآن‌شناخت» شماره 20 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: راه صحيح... مطالعه بیشتر...

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 246 (ویژه‌ علوم تربيتي) منتشر شد

ماهنامه علمی ـ ترویجی «معرفت» شماره 246 (ویژه‌ علوم تربيتي) منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید:... مطالعه بیشتر...

دوفصل‌نامه علمی ـ تخصصي «انديشه‌هاي حقوق عمومي» شماره 9 منتشر شد

دوفصل‌نامه علمی ـ تخصصي «انديشه‌هاي حقوق عمومي» شماره 9 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: سير... مطالعه بیشتر...

كتاب «تجرد علم و عالم از دیدگاه عقل و نقل» منتشر شد

تجرد علم و عالم از دیدگاه عقل و نقل احمد حیدرپور معرفي كتاب متون متواتر دینی، مستقیم و غیر مستقیم بر علم همة موجودات دلالت دارد، و از سوی دیگر، اعتقاد به تجرد علم و عالم یکی از آرای مشهور... مطالعه بیشتر...

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت فرهنگي اجتماعي» شماره 33 منتشر شد.

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت فرهنگي اجتماعي» شماره 33 منتشر شد.   عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید:... مطالعه بیشتر...

كتاب «بررسی شخصیت محمد بن حنفیه و نقش او در قیام مختار و فرقه کیسانیه» منتشر شد

«بررسی شخصیت محمد بن حنفیه و نقش او در قیام مختار و فرقه کیسانیه» داود کاظم پور امیر آبادی   معرفي كتاب در طول تاريخ، همواره انسان‌هايي بوده‌اند که صفحاتي از تاريخ را به خود اختصاص... مطالعه بیشتر...

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت اقتصاد اسلامي» شماره 17منتشر شد

دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشي «معرفت اقتصاد اسلامي» شماره 17منتشر شد. عناوین مقالات این شماره به شرح زیر می‌باشد كه می‌توانید با كلیك روی آنها، چكیده مقاله را ملاحظه كنید: نظرية‌ «اختصاص... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها